BEZPLATNÁ KONZULTACE

VOLEJTE ZDARMA

800 224 400

Napište nám své telefoní číslo a my se vám ozveme.

JAK POMÁHÁME

Nejdůležitějším posláním spolku je zejména pomáhat osobám, které jsou na pokraji svých ekonomických, ale často také fyzických a psychických sil. Lidem, kteří svou finanční situaci podcenili a nezvládli a velmi často se dostali do takové fáze, kdy si již sami nedokáží pomoci. Pro podobné osoby zabezpečuje spolek bezplatně širokou škálu služeb. Klientům, u kterých je toto třeba, můžeme vyjít vstříc v následujících oblastech (díky zřízení spolku nezřídka v místě bydliště klienta):

Naprostou samozřejmostí je možnost poskytnout nezbytné informace a praktické rady, které směřují k dosažení vhodného řešení finančních problémů.  Pro osoby s nedostatkem zkušeností v oblasti finančního trhu, osoby podvedené a osoby, které se do problémů dostaly kvůli bezhlavému řešení dřívější tísně, poskytujeme prvotní konzultace k posouzení jejich aktuálních možností a vytváříme návrhy budoucích řešení.

 

Spolek je schopen zastoupit klienta při jednání s věřitelem či skupinami věřitelů, pomoci s vyčíslením závazků a obecně zjištěním míry zadluženosti každého klienta. Zejména u osob, které nemohou aktivně komunikovat se svými věřiteli, například kvůli špatnému psychickému stavu, do kterého se dostali v souvislosti se svou dluhovou situací, je spolek schopen domlouvat podmínky vypořádání dílčích závazků či v nejhorším případě bezplatně vypracovat insolvenční návrh.

Sdružení má celorepublikovou působnost. Mezi zaměstnance sdružení patří jak obchodní zástupci, tak telefonistky působící na telefonních linkách, administrativní pracovníci a kurýrní zaměstnanci.

 

Veškeré služby a poradenství poskytuje spolek zcela zdarma. Případy jsou řešeny v závislosti na kapacitě spolku a složitosti případu. Ohled je brán na urgentní potřeby klientů, zejména tehdy, je-li jejich majetek zatížen exekucí a hrozí výkony mobiliárních exekucí či dražba nemovitosti. Zajímavostí je schopnost řešit i velmi složité a komplikované případy. Spolek neodmítá ani osoby, které mají závazky vzniklé v souvislosti s podnikáním, popřípadě osoby, jimž bylo ublíženo špatným výkladem zákona o spotřebitelském úvěru ze strany věřitele. Spolek se zejména snaží o vytváření takových podmínek, za kterých může klient svou finanční situaci opět dostat pod kontrolu, popřípadě takových podmínek, které mu umožní situaci vyřešit dříve, než by se pro něj stala nezvladatelnou.

Aby spolek naplnil výše uvedená očekávání, musí být každý klient členům spolku osobně znám a musí předat smysl svého příběhu. Členové spolku mohou aktivně pomáhat pouze osobám, jež svěří spolku svůj problém nejen z hlediska čísel, ale také z hlediska lidského příběhu, obohaceného o vlastní představu rozumného řešení. Důležitý důraz je kladen na dlouhodobou spolupráci a postupné řešení dílčích problémů tak, aby se klient nejen dostal z nejhorších potíží, ale aby pochopil důvod jejich vzniku, poučil se a v budoucnu byl schopný podobným potížím předejít. Jednotliví členové spolku se pokoušejí o to, aby jejich jednání vůči klientům spolku mělo zejména výchovný charakter a působilo na společnost skrze jednotlivce a jeho schopnost předávat zkušenosti dalším generacím.