Reference

Můj příběh se při podání návrhu na povolení oddlužení na první pohled nikterak nelišil od příběhů ostatních lidí s podobnými problémy. Z pro mne nepochopitelných příčin jsem se však dostal do křížku s insolvenčním správcem, který si můj návrh bez předchozího varování vykládal z mnoha důvodů jako návrh sledující nepoctivý záměr, a aniž by se mne dotázal na vysvětlení, předložil soudu zprávu, která měla za účel znemožnit dosažení oddlužení, o které jsem se s vypjetím posledních psychických sil snažil. Díky rychlé a odborné reakci pánů z dobročinného spolku jsem na zprávu insolvenčního správce písemně reagoval ještě dříve, než soud stihl posoudit námitky insolvenčního správce proti mému insolvenčnímu návrhu. Takový včasný zásah mi v nejednom ohledu dost možná zachránili život a v insolvenčním řízení jsme mimo jiné uhájili také žádost o snížené splátky, což bylo insolvenčnímu správci proti srsti, ačkoli jsem podle insolvenčního zákona plnil všechny stanovené podmínky a měl jsem na snížené splátky nárok. Pánům z Boje s dluhy v této věci dlužím veliké poděkování za jejich lidskou snahu pomáhat lidem v nouzi.

Pavel Miškařík

V současné době se snažíme zachránit neutěšenou situaci, které jsem vystaven v insolvenčním řízení, jež na mou osobu probíhá již několik let. Komplikace nečekaně způsobily potíže v osobním životě, jimž jsem se musel přednostně věnovat (šlo o existenční otázky jako bydlení, ztráta práce a podobné klíčové věci v životě rodiny). Dopady těchto potíží se v současné době i přes veškerou snahu nepodařilo vyřešit, aniž by to mělo negativní dopady na probíhající insolvenční řízení. Správci, který se všemožně pokouší o zrušení povoleného oddlužení, bych se jistě sám neubránil. V mnoha ohledech využívá svého výsadního postavení a pokouší se mě pošpinit před zraky soudu, jako bych se snad vůči jeho osobě dopustil něčeho zlého (mám z něj popravdě strach, co všechno mi ještě provede, a raději proto neuvádím celé své jméno). S tímto bych si sám nevěděl rady, nicméně jsem se vždy mohl spolehnout na pomoc ze strany zejména pana Moučky, který se mi ochotně věnuje i v pozdních hodinách. Upřímně děkuji za pozornost, které se mi dostává bez ohledu na skutečnost, že při mém pracovním nasazení velmi často vyžaduji, aby byly věci řešeny urgentně a na poslední chvíli, neboť spoustu času trávím na pracovních cestách v zahraničí, což komplikuje jakékoliv doručování a korespondenci s insolvenčním správcem i soudem. Doufám, že i díky pomoci tohoto spolku nakonec dosáhnu spravedlnosti, udržím povolené oddlužení a dostanu šanci napravit problémy spojené s neočekávanými strastmi, které si pro nás s partnerkou život připravil.

Petr T.

Pan Pavel, můj životní partner, je stižený těžkou chorobou, která mu neumožňuje, aby se samostatně hýbal. Vzhledem k jeho věku je velmi obtížné jakýmkoliv způsobem udržovat kontakt s okolním světem. To ale vůbec nebránilo exekutorovi, aby vykonával velmi bezohledně exekuci a přímo před jeho zraky sepisoval majetek, který chce exekučně zabavit. Jen považte, Pavel nemohoucně seděl v křesle, a přestože se nemůže sám hýbat, celému divadlu musel přihlížet! Naštěstí pánové ze spolku po velmi brutálním zásahu exekutorského vykonavatele z nejmenovaného exekučního úřadu pomohli s žádostí o vyškrtnutí věcí ze soupisu majetkové podstaty, kdy se ti mezuláni neštítili zapsat do soupisu zabavených věcí i automobil, který je speciálně upravený tak, aby jej můj invalidní partner mohl používat k cestování. Bez pomoci společnosti Boj s dluhy bych se cítila ztracená, protože nerozumím exekučnímu řádu a sama bych nevěděla, jak se takto nepatřičně provedené exekuci bránit. Naštěstí se ještě na světě najdou lidé, kteří nesledují jen vlastní sobecké zájmy a snaží se pomoci je-li toho třeba.

Za Pavla Palána jeho partnerka